Genitiv s norsk

Genitiv s norsk sitat s. 22, fra Veiledning – Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Slektskap til andre språk: Morsmålets språktre og gren: Austronesisk ekspansjon Det er tre typer nominativ, genitiv og oblikativ ( for eksempel Akkusativ og dativ) . Norsk er et nominativ / akkusativspråk , men tagalog er et ergativ-avsolutlivspråk. Genitiv. (s.46-47). Writing. (s.74). -Jeg kjenner til innholdet i step-teksten min. -Jeg kjenner til 3 medier som blir brukt i dag. -Jeg kan lese og skrive glosene på norsk og engelsk. -Jeg kan minst 10 uregelrette substantiv i flertall. -Jeg kan s-genitiv. -Jeg kan glosene på norsk og engelsk på mitt step. Grammatikk: uregelrette  conexion mental entre un hombre y una mujer gratis Genitiv s norsk 24. nov 2015 Garpegenitiven forekommer især i tilfeller der vanlig s-genitiv forårsaker visse uttalevansker, dvs. i tilfeller som SAS sine ruter («sasses» eller knapt so godt til alment bruk» i nynorsk; også Alf Hellevik rynker pannen og maner til varsomhet i omgangen med garpegenitiv i nynorsk («Norsk på ny» (1968)). 9D og 9E: Forbered muntlig framføring av litteraturprosjekt uke 12. Til ime Les s. 175-178. Finn fakta (med kilder) hjemme til et tema du vil skrive om andre . Gjør oppgave D s. 52. Lekse til onsdag: Repeter alle glosene til kapittel 10. Les om genitiv s. 112 i minigrammatikken. Gjør oppgave F s. 54. Lekse til fredag:.

Deles i to grupper Eksempler 1. Fellesnavn 2 - Elverumskolen. Genitiv s norsk

Det samme kan man i noen grad si om færøysk og den færøyske språkbrukeren og hva han blir utsatt for, selv om en svekket genitiv har sin påvirkning der. Slike ting som her er nevnt kan ha Norsk har utviklet bindeelementene –e og –s som er omtolkninger av gamle genitivsendelser. I norsk fins det likevel fortsatt en del  Genitiv s norsk Det som er tema her, er imidlertid forskjellene mellom norrønt og moderne norsk og hvordan språket har utviklet seg til å bli det det er i dag. Det er fem trekk som det er spesielt viktig å Videre brukes kasusformen genitiv aktivt ved at det føyes til en "s" for å markere eiendom: Karis bok. Pers lue. Ellers henger kasusbruk  Her er det rett og slett en genitivs-s (5). Forskjellen er kanskje enklest å se i ordparet sjefsekretær versus sjefssekretær. En sjefsekretær er sjef for sekretærene, mens en sjefssekretær er sjefens sekretær. Men regelen om at sjef- brukes uten binde-s når ordet kan erstattes av «over-; den høyeste» er ikke egnet når det er 

2 Ny grammatikk - NTNU. Genitiv s norsk

How to tell time and genitive case for today Fourteenth lesson of Norwegian language with audio, video, vocabulary, quizzes and many more material. You can choose your way to learn. Try it Free. "S"'en i "Pers bil" er da så vidt jeg vet fortsatt betegnet genitivs-"s" og ikke bare noe som "en gang" i fortiden var tilfellet. "Xs objekt" kan vi da på norsk nokså universelt omskrive med "objektet til X" hvor vi altså har byttet ut genitivs "s" med "til" for å markere eiendomsforholdet. "Eieren av" er jo nokså spesielt  gr1 ragazzi Genitiv s norsk Unntak er egennavn og ord som Vater og Mutter: Peters Hut, Paulas Auto. Genitiv betegner vanligvis eierforhold eller tilhørighet: Das Fahrrad des Sohnes, Die Natur des Landes. Genitiv er mer utbredt i tysk enn i norsk, i norsk bruker vi ofte preposisjon der det i tysk brukes genitiv: Taket på huset: Das Dach des Hauses. «Noregs Mållag» er derfor eit døme på grei bruk av s-genitiv, medan «vekas artikkel» hjå mange skurrar i øyro. «Kongen av Noregs båt» vil heller ikkje vere gangbart i tradisjonell nynorsk. I høgnorsk språk vert bundne genitivformer med endinga-sens bruka i poesi og i høgtidleg stil: Dagsens auga sloknar ut (Blix) og Aa, 

Genitiv s norsk

Kasus i norsk språk | Haugsand

Genitiv s norsk 5. mar 2006 Petter innfører den 30. bokstaven i alfabetet, han møter Norges mest språkmektige mann og vi får en innføring i riktig bruk av genitivs 's. Han spør eiendomsmeglere hvor langt et steinkast er, mens Ane Dahl Torp og Aksel Hennie viser sterke følelser. Norsk underholdningsserie 2006. Produsert av: Rubicon  S-genitiv har alltid vore i bruk i nynorsk, men i mindre omfang enn i bokmål. Her finn du råd om korleis du kan bruka denne forma. gratis kontaktannonser norge jobb Genitiv s norsk 17. mai 2010 Ved ord som slutter med en s-lyd (s, x og z), bruker vi apostrof for å markere at vi ikke gjentar s-en. Slik skriver vi s-genitiv på norsk. NAVs brukere folketrygdens stønadsordninger. SAS' flyruter. Sandnes' innbyggere. Vi bruker ikke ”sin-genitiv”, som i NAV sine retningslinjer. Skriv heller retningslinjene i.

Eksempel: Den meningsforvirrende uttalelse NRKmedarbeideren kom med, skyldes innbitt motstand mot å bruke genitiv med S. Hvorfor skal noen stadig gå inn for å gjøre det norske sprog fattigere på nyanser, når det som i dette tilfelle kan føre til store misforståelser ? I et svarinnlegg i Aftenposten 29. mars har FEV sagt at  14. des 2015 Svensk og norsk er gjensidig forståelige, men hvor enkelt det er å forstå språkene er avhengig av dialekter og den enkeltes eksponering. I grenseområder mot Sverige har S-genitiv kom inn i den klassiske fornsvensken, og endingsvokal i dativ falt delvis bort. Man tok også inn en rekke lånord, blant annet  dating site echt of nep Genitiv s norsk 2.3 Apostrofgenitiv Denne forma kallar vi apostrofgenitiv, fordi ho blir skriven med apostrof ('). Denne forma bruker vi vanlegvis om menneske og dyr. Nina's song. Peter's computer the cat's tail. Frank's yellow house. Du legg altså apostrof + s til substantivet for å lage genitiv. (NB! Det er ikkje slik på norsk!) Merk at vi legg til 's  Dersom du har laga ei ordliste med særeigne nynorske ord, kan du sjekke denne. Her bør du ha skrive opp dei vanlegaste anbehetelse-orda. Genitiv. Har du brukt genitiv-s i teksten (kongens tale, hestens hale, skolens vaktmester)?. Da må du skrive om på uttrykket: hestehalen, vaktmeisteren til skulen, talen til kongen.

Genitiv s norsk

12. mai 2016 Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) som ender på stor bokstav, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markeres genitiv bare med apostrof. Astrids bil, president Bushs reise, Tor-Aksel Buschs initiativ, EUs direktiv,  Kasus GENITIV (eiendomsform med -s) brukes vanligvis ikke. Eiendomsgenitiv er beholdt ved en del besvergelser og besvergelsesbeslektede uttrykk: .. *En del adjektiv og adverb er avledet av verbformen presens partisipp (standard norsk –ende/-ande): Det e itj aktenn (ikke til å akte på, bry seg om), vatne e drikkenn  frases neruda amor whatsapp Genitiv s norsk 15. jun 2017 Genitiv er et kasus som uttrykker tilhørighets- eller eiendomsforhold.På norsk uttrykker vi vanligvis genitiv ved å legge til en -s: Karis veske, husets tak. Hvis ordet slutter med s, uttrykkes genitiv med en apostrof: Lars' bil.. 19. mar 2012 Kasus i norsk språk. (English summary: This article lists known expressions in Norwegian that are frozen case expressions.) Norsk grammatikk har i praksis ingen kasussystem. Det nærmeste er genitiv-s, som "Guttens sykkel" og "Jentas bil", med varianter som "Jens' ball"og "Jesu ord". Gammelnorsk hadde 

Dette jobbar vi med: NORSK: Bokpratar og Leselyst. MATEMATIKK: Sentralmål og sannsyn. Prøve på fredag s.58/59. ENGELSK: Genitiv s. et 1., Ludvig 14. og opplysningstida. Elektromagnetar og elektromotorar. RLE: Meir om Luther. MUSIKK: Rundar av den klassiske perioden K&H: Arbeider  Präsentation zum Thema: "Om mannens og kvinnens underbukser Eieforhold på norsk og tysk."— Präsentation (n) Genitiv står foran hovedordet Genitiv står etter hovedordet. Genitiv dannes ved å henge en s på slutten Genitiv dannes ved bøyning av bestemt/ubestemt artikkel pluss -(e)s ved hankjønn og intetkjønn. how to make your dating profile stand out Genitiv s norsk S-formen uttrykker en uavsluttet handling: Dørene stenges. (S-form i passiv – for eksempel «stengtes» – er ikke mye brukt i det norske språket i dag, så den formen tar vi ikke opp her.) . mannens pene kone, jentas pene hund, barnets pene mor, ansiktenes pene trekk, Etter genitiv (-s) står adjektivet i bestemt form. Jeg er privatist i Norsk -Allmenn påbygg, og skal ha eksamener i april. (Norsk muntlig Hvis det er noen som har noe å tilføye om Norsk faget, det å være privatist, hva jeg bør kunne, personlige erfaringer, tips/triks osv, hadde det vært strålende. TAKKER FOR *Unngå å bruke S-genitiv. Ikke skriv "Pers bil 

Eneste kasus i Norge? - Språk - Diskusjon.no. Genitiv s norsk

Genitiv s norsk

I dag er det bare på Sørlandet genitivs-s'en (eks.: guttens sykkel) er beholdt i dagligtale. 2. Bergensk har På samme måte fikk svake verb i fortid (preteritum) en annen skjebne på bergensk enn i andre norske dialekter: Kastet i stedet for kasta, hoppet i stedet for hoppa. - Her kan vi merke oss at disse to variantene også har 

Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag

Genitiv s norsk Die unterschiedliche Aussprache von "ch". - i forbindelse med mørke vokaler uttales "ach"-lyd: Dach, doch, Buch. - i forbindelse med lyse vokaler uttales "ich"-lyd: China, ich, echt,. Lerche. - i forbindelse med r eller s som k: Christ, Achse, Fuchs;. men pass på: det gjelder ikke for ord som slutter på ch i stamme og står. i genitiv 

22. feb 2015 Genitiv; 2. • På norsk legger vil til endelsen –s på et substantiv for å si at noen eier noe eller har noe. Hvordan er det på spansk? Når vi snakker om hvem eier noe på spansk, bruker vi alltid preposisjonen DE, og det eide plasseres først. Vi kan si at der vi på norsk bruker preposisjonen TIL foran eieren, der  18. mar 2012 Den engelske setningen har apostrof og er helt riktig. Den øverste norske setningen har apostrof og er feil. Den nederste setningen som har en s som markerer genitiv men ingen apostrof er riktig. Det betyr at logoen Morten's kro skulle ha vært Mortens kro. Til Mortens kros forsvar må jeg si at navnet var  slett meg fra spotify Genitiv s norsk Funksjonen til genitivs-s er å markere at substantivet står som underledd til eit anna substantiv. Ein måte å unngå genitivs-s på er å bruke sin. Sonen sin bursdag, folket si framtid. Sin står sterkast i talespråket og i nynorsk. Det fins og eit anna alternativ enn genitivs-s og sin – omskriving med preposisjonar: bilens eigar  Lenken var lagt inn slik at også andre kan ha gleden av å se noe om bruk av genitiv. Den var ikke i første rekke myntet på deg. For det annet: "Thomæ Hammonds" er en sammenblanding av latinsk genitiv og norsk ditto. Thomæ er latin; Hammonds er norsk. Svaret på ditt spørsmål må da bli: Nei. Mvh Else B 

Relativsetningen er ment å være sideordnet med bestemmelsen "i bokmålsseksjonen av fagnemnda i Norsk språkråd"), men siden relativsetningen og de andre Vennlig hilsen. FEV. Genitiv Er det rett å skrive "Kari og Olas barn", men Hauges og Volds lyrikk"? Kan du forklare bruken av genitivs-S nærmere? Hilsen NN. På bokmål er det vanleg å bruke såkalla s-genitiv for å uttrykke tilhøyrsle eller eigedom, til dømes diktets tema. På nynorsk er det mindre vanleg å bruke s-genitiv. Du kan bruke s-genitiv etter personnamn: Ibsens drama, Lises kåseri; Du kan bruke s-genitiv for å uttrykke tid og mål: Eit års tid, ei ti liters bøtte. Elles må du  frases del tiempo pasa zumba Genitiv s norsk 25. sep 2014 Genitiv uttrykker vi ved en s som settes til navn og andre substantiv. Den som eier eller har noe, kan stå i genitiv. Ordet som kommer etter genitiv har ubestemt form. Si det samme med genitiv. (boka til kona si) - Kim låner konas bok . (bøkene til kona si) - Kim låner konas bøker . (bilen til sønnen sin) - Laila  4. mar 2010 Ein genitivs-s i norsk kjem berre på slutten av eit ord eller ein frase. Vi seier altså ikkje mannsens, sjølv om vi kan ha eldre former som ”på havsens bunn” (Ibsen). Pronomensystemet i moderne norsk viser fleire restar av det gamle kasussystemet. Som regel har vi eit relativt tydeleg skilje mellom subjekts- og 

Genitiv - Intertekst

Endn« mere er dette Tilf«ldet med de ucegte Genitiver med „s" i Hunkjsnsord og i Fleertal, som stundom forekomme. Det maa nemlig mcerkes, at de gamle Genttiver vare omtrent de samme i Danfl og Svenfl som i Gammel Norsk, men da bisse Former siden kom i Forfald, dannede man et nyt Genitiv med „s" 162. UKEPLAN FOR 7B. UKE 47. Ukas mål: Norsk: Jeg kan lage en selvbiografi. Matematikk: Jeg kan multiplisere med flersifrede faktorer. Engelsk: Jeg kan reglene for genitiv for både regelrette og uregelrette substantiv. z datei Genitiv s norsk C. Genitiv med "til". A. Genitiv med -s. Denne genitivstypen består av et nominalt ledd med endelsen -s tilføyd. Oftest vil -s stå tilføyd et substantiv, sam i følgende eksempler: Karis tante. Bettys reise til Norge. Alis spørsmål. Lærerens forklaring. Studentenes ønske am å få gå opp til eksamen. Partiets politikk. Men endelsen -s  genitivs-s oversettelse i ordboken norsk nynorsk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Genitiv s norsk

27. jan 2011 Bruk av apostrof ved genitiv er forskjellig på norsk og engelsk. Det er dessverre en utbredt feil å bruk genitiv-apostrof og bokstaven «s». Både i firmanavn, skilt og i tekst ser vi slike feil. Selv om navnet er engelsk skal det i norske setninger håndteres etter norsk grammatikk. Feil bruk gir et uprofesjonelt 

Adjektiv sammen med uttrykk med genitiv -s. Etter substantiv i genitiv (med -s) bruker vi alltid substantiv i ubestemt form, men adjektiv må ha bestemt form (-e) i disse uttrykkene. Her finner du eksempler i superlativ:[8] Den norske bank, (institusjon/bedrift). Den gode nabo, (kafe i Trondheim). (Den) Gamle bybro, (bro i  Gjør ferdig: SB s. 91, oppg. 9, 10, 11, 12 og 13. Engelsk MJ/SE. Grammatikk: genitiv. Oppgaver – se baksiden. Pause. Pause. Pause. Pause. Pause. 3. Norsk. MJ. SB s. 90-91. Dobbel konsonant. Oppg. 6, 7 og 8. Forenkling av dobbel konsonant. Oppg 9-10 a og b. SVØMMING: Husk nødvendig utstyr. Musikk. GS K&H/KRLE. mann quotes Genitiv s norsk Hvor lønner det seg å handle? NA. Forsøk 4 s. 111. Rapportskriving. 4. SF Historie. Kap. 3 s. 56. 5. SF. MU. Ukulele – ta gjerne med instrument viss du har ☺. No Norsk. Vi begynner med ny skriftlig sjanger - ARTIKKEL, med tydelig fokus på form og innhold. Engelsk. Lære nye ord og uttrykk knyttet til tema og bruke disse  Lenken var lagt inn slik at også andre kan ha gleden av å se noe om bruk av genitiv. Den var ikke i første rekke myntet på deg. For det annet: "Thomæ Hammonds" er en sammenblanding av latinsk genitiv og norsk ditto. Thomæ er latin; Hammonds er norsk. Svaret på ditt spørsmål må da bli: Nei. Mvh Else B 

Genitiv s norsk